WHO aktualizuje wytyczne dotyczące masek ochronnych

WHO aktualizuje wytyczne dotyczące masek ochronnych i potwierdza, że przyłbice są gorszą alternatywą w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Agencja tym samym zachęca do noszenia masek ochronnych w miejscach publicznych.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) po raz pierwszy od prawie sześciu miesięcy wydała aktualizację wskazówek dotyczących noszenia masek. W aktualizacji agencja zdrowia zaleca noszenie maski w ramach „kompleksowego pakietu środków zapobiegawczych i kontrolnych” w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19.
„Sama maska, nawet jeśli jest używana prawidłowo, jest niewystarczająca, aby zapewnić odpowiednią ochronę”, stwierdzono w wytycznych z 1 grudnia. „Inne środki zapobiegania i kontroli zakażeń obejmują higienę rąk, dystans co najmniej 1 metra, unikanie dotykania twarzy, odpowiednią wentylację w pomieszczeniach, testowanie, kwarantannę i izolację”.
Agencja stwierdziła ponadto, że w zależności od rodzaju użytej maski, może ona „być stosowana albo do ochrony zdrowia osób, albo do zapobiegania dalszemu przenoszeniu (kontrola źródła)”. WHO zaleca, aby każda osoba z podejrzeniem lub potwierdzonym koronawirusem nosiła maskę w obecności innych, a ich prawidłowe użytkowanie, przechowywanie, czyszczenie i usuwanie są kluczowe dla skuteczności.
„Na obszarach o większej obecności SARS-CoV-2 WHO zaleca się, aby ogół społeczeństwa nosił maskę we wspólnych miejscach pracy, szkołach lub na zewnątrz, gdzie odległość 1 metra nie może być zachowana”, stwierdzają nowe wytyczne. „W pomieszczeniach zamkniętych, o ile wentylacja nie została oceniona jako odpowiednia, WHO radzi ogółowi społeczeństwa, aby nosili maskę, niezależnie od tego, czy odległość co najmniej 1 metra może zostać zachowana”.

W przypadku dzieci agencja odradza stosowanie masek u osób poniżej 5 roku życia.
„Dzieci w wieku do 5 lat nie powinny nosić masek w celu kontroli rozprzestrzeniania się wirusa”, stwierdza dalej WHO. „W przypadku dzieci w wieku od 6 do 11 lat decyzję należy podjąć oceniając potencjalne ryzyko zakażenia wirusem”.
Agencja zauważa, że informacje dotyczące przenoszenia koronawirusa stale ewoluują w oparciu o nowe badania i udostępniane dane, w związku z czym wytyczne muszą być korygowane i aktualizowane.
WHO wyraźnie podkreśliła, że przyłbice nie dają takiej ochrony dróg oddechowych przed rozprzestrzenieniem się koronawirusa jak maski ochronne. W sytuacji gdy osoba nie ma możliwości skorzystania z maski bądź jest to utrudnione z różnych względów np. zdrowotnych, przyłbicę można rozważyć jako alternatywę.